TBAB Torsås Bostads Aktiebolag

Kalmar län

Information

I Torsås finns det ett Aktiebolag som heter TBAB Torsås Bostads Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar TBAB Torsås Bostads Aktiebolag i Kalmar län. Torsås är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

TBAB Torsås Bostads Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Kalmar län.

Sedan 1994-11-29 så har TBAB Torsås Bostads Aktiebolag varit registrerat och sedan 1996-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är TBAB Torsås Bostads Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Torsås.

Vill man komma i kontakt med TBAB Torsås Bostads Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Dalg. 1, 385 31, Torsås. Vi ni istället prata med TBAB Torsås Bostads Aktiebolag så kan ni göra det på 0486-48151.

Bolaget som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Torsås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andersson, Gustav Rune Magnus som är född 1953 och har titeln Extern VD, Ludvigsson, Bertil Lars Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ivholm, Göte Rune Georg som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lennart Gustav Jörgen som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Leif Emil Wilhelm som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ludwig, Hans Peter som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamotFredriksson, Inger Monica Heléne som är född 1966 och har titeln Suppleant, Holmebrant, Magnus Robert som är född 1978 och har titeln Suppleant, Nykvist, Bernt Olov som är född 1952 och har titeln SuppleantPalmér, Jan Anders som är född 1965 och har titeln SuppleantPeribert, Lena Margareta som är född 1954 och har titeln SuppleantKullman, Ingvar Carl-Axel som är född 1950 och har titeln RevisorLeo, Lars Ola Jonas som är född 1966 och har titeln RevisorssuppleantOlsson, Anders Jan-Olof som är född 1956 och har titeln LekmannarevisorRamberg, Ulf Oskar Ronny som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Gustav Rune Magnus -Ludvigsson, Bertil Lars Peter .

TBAB Torsås Bostads Aktiebolag har 556499-5123 som sitt organisationsnummer.