Möre Hotell AB

Kalmar län

Information

Möre Hotell AB är ett av många verksamheter som finns i Torsås. Det är nämligen den kommunen som Möre Hotell AB finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Möre Hotell AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Möre Hotell AB som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1983-03-15. Men sedan 1983-01-01 så har Möre Hotell AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Motellv. 1, 385 51, Söderåkra. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Möre Hotell AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0486-21455.

Torsås arbetar för att verksamheter som Möre Hotell AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Möre Hotell AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Kalmar län.

Bolaget skall bedriva restaurang och hotellverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Möre Hotell AB är följande:
Uppgift om firmateckning saknas Styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. Bolaget saknar följaktligen registrerad behörig styrelse, i följd varav uppgift rörande rätten att teckna firman saknas..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Möre Hotell AB och det är följande personer, Luo, Jinxing som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Simonsson, Håkan Per-Gunnar som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Möre Hotell AB är 556226-6352.